Darkest Dungeon

Darkest Dungeon is een uitdagende, gothic, roguelike, turn-based RPG en gaat over de psychologische stress van avonturiers. Rekruteer en train een team van helden en leid ze door spookachtige bossen, vergeten labyrinten, oude crypten en talloze andere duistere locaties. Je vecht niet alleen tegen je vijanden, maar ook tegen stress, honger, ziektes en de naderende duisternis. Ontrafel mysteries en laat je helden vechten tegen angstaanjagende monsters met een innovatief, strategisch, turn-based gevechtssysteem. Kun jij de stortvloed van verschrikkingen die het landgoed van jouw voorvaderen overspoelt een halt toeroepen?

Bron: Nintendo

Screenshots